Μεγάλη ποικιλία ειδών μπάνιου και αξεσουάρ

Είναι βέβαιο ότι στις εκθέσεις μας, διαλέγοντας ανάμεσα στην πλούσια ποικιλία μοντέρνων και κλασικών σχεδίων, όχι μόνο θα βρείτε αυτό που ψάχνετε, αλλά θα αναθεωρήσετε την αισθητική σας αντίληψη, σε πλαίσια άριστης ποιότητας και προσιτών τιμών.

Η συλλογή μας ανανεώνεται διαρκώς με μοντέρνα σχέδια από τους έμπει-ρους σχεδιαστές μας, ακολουθώντας πιστά τις τάσεις της μόδας. Δείτε ένα δείγμα της συλλογής μας επιλέγοντας από τις παρακάτω κατηγορίες που ακολουθούν, για να ξεφυλλίσετε τον αντίστοιχο κατάλογο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: RUGS-BATH

ΚΩΔ:1418 60X100 
ΚΩΔ:1419 50X80
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 1418 60X100
CODE: 1419 50X80[<en]

#050

ΚΩΔ:1418 60X100 ΚΩΔ:1419 50X80 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 1418 60X100 CODE: 1419 50X80[

ΚΩΔ.1420 60Χ100 
ΚΩΔ.1421 50X80
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 1420 60X100
CODE: 1421 50X80[<en]

#043

ΚΩΔ.1420 60Χ100 ΚΩΔ.1421 50X80 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 1420 60X100 CODE: 1421 50X80[

ΚΩΔ:1415 60Χ100
100% AKΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 1415 60X100[<en]

FL 060446

ΚΩΔ:1415 60Χ100 100% AKΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 1415 60X100[

ΚΩΔ.1390 50X80 
ΚΩΔ.1389 60X100
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ  ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS.
CODE: 1390 50X80
CODE:1389 60X100[<en]

FL 06044

ΚΩΔ.1390 50X80 ΚΩΔ.1389 60X100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS. CODE: 1390 50X80 CODE:1389 60X100[

ΚΩΔ.1389 60X100
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ  ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS.
CODE:1389 60X100[<en]

FL 06044

ΚΩΔ.1389 60X100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS. CODE:1389 60X100[

ΚΩΔ.1390 50X80 
ΚΩΔ.1389 60X100
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ  ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS.
CODE: 1390 50X80
CODE:1389 60X100[<en]

FL 06044

ΚΩΔ.1390 50X80 ΚΩΔ.1389 60X100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS. CODE: 1390 50X80 CODE:1389 60X100[

ΚΩΔ.1422 60X100
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 COLORS
CODE: 1422 60X100[<en]

IRIS

ΚΩΔ.1422 60X100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 COLORS CODE: 1422 60X100[

ΚΩΔ.1422 60X100
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 COLORS
CODE: 1422 60X100[<en]

IRIS

ΚΩΔ.1422 60X100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 COLORS CODE: 1422 60X100[

KΩΔ.1650 60X90
100% AKΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 1650 60X90[<en]

DOVE

KΩΔ.1650 60X90 100% AKΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 1650 60X90[

KΩΔ.1652 60Χ90 
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.
CODE: 1652 60Χ90[<en]

LINE

KΩΔ.1652 60Χ90 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS. CODE: 1652 60Χ90[

KΩΔ.1652 60Χ90 
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.
CODE: 1652 60Χ90[<en]

LINE

KΩΔ.1652 60Χ90 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS. CODE: 1652 60Χ90[

KΩΔ.1652 60Χ90 
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.
CODE: 1652 60Χ90[<en]

LINE

KΩΔ.1652 60Χ90 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS. CODE: 1652 60Χ90[

ΚΩΔ. 1553 60Χ100 
ΚΩΔ. 1559 50Χ80 
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS.
CODE: 1559 50X80
CODE: 1553 60X100[<en]

MILANO

ΚΩΔ. 1553 60Χ100 ΚΩΔ. 1559 50Χ80 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS. CODE: 1559 50X80 CODE: 1553 60X100[

ΚΩΔ.1653 60X90
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.
CODE: 1653 60Χ90[<en]

ROSY

ΚΩΔ.1653 60X90 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS. CODE: 1653 60Χ90[

ΚΩΔ:1384 60X100 
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ .ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.
CODE:1384 60X100[<en]

FL 06041

ΚΩΔ:1384 60X100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ .ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS. CODE:1384 60X100[

ΚΩΔ:1384 60X100 
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ .ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.
CODE:1384 60X100[<en]

FL 06041

ΚΩΔ:1384 60X100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ .ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS. CODE:1384 60X100[

ΚΩΔ.1388 60Χ100
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.
CODE:1388 60X100[<en]

FL 060417

ΚΩΔ.1388 60Χ100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS. CODE:1388 60X100[

ΚΩΔ.1388 60Χ100
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.
CODE:1388 60X100[<en]

FL 060417

ΚΩΔ.1388 60Χ100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS. CODE:1388 60X100[

ΚΩΔ.1388 60Χ100
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.
CODE:1388 60X100[<en]

FL 060417

ΚΩΔ.1388 60Χ100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS. CODE:1388 60X100[

ΚΩΔ:1387 60Χ100 
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE:1387 60X100[<en]

FL 060426

ΚΩΔ:1387 60Χ100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE:1387 60X100[

ΚΩΔ:1383 50X80 
ΚΩΔ:1382 60X100
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ  ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.
CODE: 1383 50X80
CODE: 1382 60X100[<en]

FL 06042

ΚΩΔ:1383 50X80 ΚΩΔ:1382 60X100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS. CODE: 1383 50X80 CODE: 1382 60X100[

ΚΩΔ:1288 60Χ100  
ΚΩΔ:1289 50Χ80 
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.
CODE: 1288 60X100 50X80
CODE: 1289 50X80[<en]

FANTASIA

ΚΩΔ:1288 60Χ100 ΚΩΔ:1289 50Χ80 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS. CODE: 1288 60X100 50X80 CODE: 1289 50X80[

ΚΩΔ:1034 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 1034 60X100[<en]

NAIF 60X100

ΚΩΔ:1034 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 1034 60X100[

ΚΩΔ:1034 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 1034 60X100[<en]

NAIF

ΚΩΔ:1034 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 1034 60X100[

ΚΩΔ:1350 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 1350 60X100[<en]

ZEN

ΚΩΔ:1350 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 1350 60X100[

ΚΩΔ:409 60Χ100
100% AKΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.
CODE: 409 60X100[<en]

ORKIDE

ΚΩΔ:409 60Χ100 100% AKΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS. CODE: 409 60X100[

ΚΩΔ:608 60Χ100
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS.
CODE:608 60X100[<en]

#460

ΚΩΔ:608 60Χ100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS. CODE:608 60X100[

ΚΩΔ:806 60Χ100  
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 806 60X100[<en]

ELEGANCE-AQUARIUS 60X100

ΚΩΔ:806 60Χ100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 806 60X100[

ΚΩΔ:1556 50Χ80 
100% AKΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. .
CODE: 1556 50Χ80[<en]

HEROSIMA

ΚΩΔ:1556 50Χ80 100% AKΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. . CODE: 1556 50Χ80[

ΚΩΔ:1285 60Χ100
100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.
CODE: 1285 60X100[<en]

WAVES

ΚΩΔ:1285 60Χ100 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS. CODE: 1285 60X100[

ΚΩΔ:806 60Χ100  
100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 806 60X100[<en]

SOLFEZ ΜΠΕΖ-AQUARIUS

ΚΩΔ:806 60Χ100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 806 60X100[

ΚΩΔ:806 60Χ100  
100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 806 60X100[<en]

SOLFEZ ΠΡΑΣΙΝΟ-AQUARIUS

ΚΩΔ:806 60Χ100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 806 60X100[

ΚΩΔ:1554 60Χ100
ΚΩΔ:1561 50Χ80 
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. .
CODE:1554 60X100
CODE:1561 50X80[<en]

DRIFTING LILY

ΚΩΔ:1554 60Χ100 ΚΩΔ:1561 50Χ80 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. . CODE:1554 60X100 CODE:1561 50X80[

ΚΩΔ:1286 50X80 
ΚΩΔ:1287 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ  ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.
CODE:1286 50X80
CODE:1287 60X100[<en]

VERONA GREY

ΚΩΔ:1286 50X80 ΚΩΔ:1287 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS. CODE:1286 50X80 CODE:1287 60X100[

ΚΩΔ:1286 50X80 
ΚΩΔ:1287 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ  ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.
CODE:1286 50X80
CODE:1287 60X100[<en]

VERONA BLUE

ΚΩΔ:1286 50X80 ΚΩΔ:1287 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS. CODE:1286 50X80 CODE:1287 60X100[

ΚΩΔ:1014 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 1014 60X100[<en]

#218 POOL

ΚΩΔ:1014 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 1014 60X100[

ΚΩΔ:619 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 619 60X100[<en]

#1350

ΚΩΔ:619 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 619 60X100[

ΚΩΔ:612 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ  ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.
CODE: 612 60X100[<en]

#660

ΚΩΔ:612 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS. CODE: 612 60X100[

ΚΩΔ:1143 60Χ100 
ΚΩΔ:1144 50Χ80 
100% AΚΡΥΛΙΚΟ  ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.
CODE: 1143 60X100
CODE: 1144 50X80[<en]

SIRIUS

ΚΩΔ:1143 60Χ100 ΚΩΔ:1144 50Χ80 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS. CODE: 1143 60X100 CODE: 1144 50X80[

ΚΩΔ:1038 75X125
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 1038 75X125[<en]

#710 ΤΑΠΕΤΟ 75Χ125

ΚΩΔ:1038 75X125 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 1038 75X125[

ΚΩΔ:806 60Χ100  
100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 806 60X100[<en]

ESPRIT BEIGE-AQUARIUS

ΚΩΔ:806 60Χ100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 806 60X100[

ΚΩΔ:806 60Χ100  
100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE: 806 60X100[<en]

ESPRIT BLUE-AQUARIUS

ΚΩΔ:806 60Χ100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE: 806 60X100[

ΚΩΔ:1560 50X80 
ΚΩΔ:1328 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ  ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.
CODE:1560 50X80
CODE:1328 60X100[<en]

MOSAIC

ΚΩΔ:1560 50X80 ΚΩΔ:1328 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS. CODE:1560 50X80 CODE:1328 60X100[

ΚΩΔ:1560 50X80 
ΚΩΔ:1328 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.
CODE:1560 50X80
CODE:1328 60X100[<en]

MOSAIC

ΚΩΔ:1560 50X80 ΚΩΔ:1328 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS. CODE:1560 50X80 CODE:1328 60X100[

32 BCF

ΚΩΔ:1431 55X87
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE:1431 55X87[<en];

DAISY BCF 55X87

ΚΩΔ:1431 55X87 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE:1431 55X87[

ΚΩΔ:1557 50X80 
 ΚΩΔ: 1551 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.
CODE:1557 50X80
CODE:1551 60X100[<en]

COLOR MOON

ΚΩΔ:1557 50X80 ΚΩΔ: 1551 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS. CODE:1557 50X80 CODE:1551 60X100[

ΚΩΔ:1557 50X80 
ΚΩΔ:1551 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.
CODE:1557 50X80
CODE:1551 60X100[<en]

COLOR MOON

ΚΩΔ:1557 50X80 ΚΩΔ:1551 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS. CODE:1557 50X80 CODE:1551 60X100[

ΚΩΔ:703 57Χ90
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE:703 60X90[<en]

PYRAMID

ΚΩΔ:703 57Χ90 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE:703 60X90[

ΚΩΔ:586 55Χ90
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE:586 55X90[<en]

LEAF 55X90

ΚΩΔ:586 55Χ90 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE:586 55X90[

ΚΩΔ:1027 55Χ90
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE:1027 55X90[<en]

#570 55x90

ΚΩΔ:1027 55Χ90 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE:1027 55X90[

ΚΩΔ:582 55Χ90
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE:582 55X90[<en]

EFES 55X90

ΚΩΔ:582 55Χ90 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE:582 55X90[

ΚΩΔ:580 55Χ90
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE:580 55X90[<en]

VAN 55X90

ΚΩΔ:580 55Χ90 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE:580 55X90[

ΚΩΔ:435 75X125
100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS.
CODE:435 75X125[<en]

RADIANCE 75X125

ΚΩΔ:435 75X125 100% AΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]ACRYLIC BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS. CODE:435 75X125[

ΚΩΔ:434 60X100
100% AΚΡΥΛΙΚΟ
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE:434 60X100[<en]

DARLING HARBOR 60X100

ΚΩΔ:434 60X100 100% AΚΡΥΛΙΚΟ [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE:434 60X100[

ΚΩΔ:1428 80X200
100% AΚΡΥΛΙΚΟ GOLD SERIES
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE:1428 80X200[<en];

5002 GOLD SERIES 80X200

ΚΩΔ:1428 80X200 100% AΚΡΥΛΙΚΟ GOLD SERIES [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE:1428 80X200[

ΚΩΔ:1430 80X200
100% AΚΡΥΛΙΚΟ GOLD SERIES
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE:1430 80X200[<en];

5004 GOLD SERIES 80X200

ΚΩΔ:1430 80X200 100% AΚΡΥΛΙΚΟ GOLD SERIES [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE:1430 80X200[

ΚΩΔ:1426 80X200
100% AΚΡΥΛΙΚΟ GOLD SERIES
[en>]ACRYLIC BATHMAT. 
CODE:1426 80X200[<en];

5005 GOLD SERIES 80X200

ΚΩΔ:1426 80X200 100% AΚΡΥΛΙΚΟ GOLD SERIES [en>]ACRYLIC BATHMAT. CODE:1426 80X200[

ΚΩΔ:1444 60X60
ΚΩΔ:1445 80X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN ΜΑΝΥ NICE COLORS
CODE:1444 60X60
CODE:1445 80X80[<en]

DAISY COTTON ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

ΚΩΔ:1444 60X60 ΚΩΔ:1445 80X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN ΜΑΝΥ NICE COLORS CODE:1444 60X60 CODE:1445 80X80[

ΚΩΔ:1444 60X60
ΚΩΔ:1445 80X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN ΜΑΝΥ NICE COLORS
CODE:1444 60X60
CODE:1445 80X80[<en]

DAISY COTTON ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

ΚΩΔ:1444 60X60 ΚΩΔ:1445 80X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN ΜΑΝΥ NICE COLORS CODE:1444 60X60 CODE:1445 80X80[

ΚΩΔ:1447 75X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN ΜΑΝΥ NICE COLORS
CODE:1447 75X80[<en]

HEART 75X80

ΚΩΔ:1447 75X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN ΜΑΝΥ NICE COLORS CODE:1447 75X80[

ΚΩΔ:1447 75X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN ΜΑΝΥ NICE COLORS
CODE:1447 75X80[<en]

HEART 75X80

ΚΩΔ:1447 75X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN ΜΑΝΥ NICE COLORS CODE:1447 75X80[

ΤΑΠΕΤΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 80Χ80 & 60Χ60

POM POMS

ΤΑΠΕΤΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 80Χ80 & 60Χ60

ΚΩΔ:1905 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1905 50X80[<en]

ZIC ZAC COTTON 50X80

ΚΩΔ:1905 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1905 50X80[

ΚΩΔ:1905 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1905 50X80[<en]

ZIC ZAC COTTON 50X80

ΚΩΔ:1905 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1905 50X80[

ΚΩΔ:1905 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1905 50X80[<en]

ZIC ZAC COTTON 50X80

ΚΩΔ:1905 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1905 50X80[

ΚΩΔ:1906 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1905 50X80[<en]

STONE COTTON 50X80

ΚΩΔ:1906 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1905 50X80[

ΚΩΔ:1906 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1905 50X80[<en]

STONE COTTON 50X80

ΚΩΔ:1906 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1905 50X80[

ΚΩΔ:1903 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1903 50X80[<en]

#623 BATH COTTON 50X80

ΚΩΔ:1903 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1903 50X80[

ΚΩΔ:1903 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1903 50X80[<en]

#623 BATH COTTON 50X80

ΚΩΔ:1903 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1903 50X80[

ΚΩΔ:1903 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1903 50X80[<en]

#623 BATH COTTON 50X80

ΚΩΔ:1903 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1903 50X80[

ΚΩΔ:1903 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS
CODE: 1903 50X80[<en]

#623 BATH COTTON 50X80

ΚΩΔ:1903 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS CODE: 1903 50X80[

ΚΩΔ:1903 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1903 50X80[<en]

#623 BATH COTTON 50X80

ΚΩΔ:1903 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1903 50X80[

ΚΩΔ:1903 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1903 50X80[<en]

#623 BATH COTTON 50X80

ΚΩΔ:1903 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1903 50X80[

ΚΩΔ:1903 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1903 50X80[<en]

#623 BATH COTTON 50X80

ΚΩΔ:1903 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1903 50X80[

ΚΩΔ:1913 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝO ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. ISO 9001 &CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1913 50X80[<en]

COTTON STRIPES 50X80

ΚΩΔ:1913 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝO ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. ISO 9001 &CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1913 50X80[

ΚΩΔ:1908 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝO ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. ISO 9001 &CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1908 50X80[<en]

#250 COTTON 50X80

ΚΩΔ:1908 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝO ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. ISO 9001 &CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1908 50X80[

ΚΩΔ:1907 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1907 50X80[<en]

#195 ROSE COTTON 50X80

ΚΩΔ:1907 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1907 50X80[

ΚΩΔ:1907 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1907 50X80[<en]

#195 ROSE COTTON 50X80

ΚΩΔ:1907 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS.ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1907 50X80[

ΚΩΔ:1902 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS
CODE: 1902 50X80[<en]

#105 COTTON 50X80

ΚΩΔ:1902 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS CODE: 1902 50X80[

ΚΩΔ:1902 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS
CODE: 1902 50X80[<en]

#105 COTTON 50X80

ΚΩΔ:1902 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS CODE: 1902 50X80[

ΚΩΔ:1902 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS
CODE: 1902 50X80[<en]

#105 COTTON 50X80

ΚΩΔ:1902 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS CODE: 1902 50X80[

ΚΩΔ:1902 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS
CODE: 1902 50X80[<en]

#105 COTTON 50X80

ΚΩΔ:1902 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS CODE: 1902 50X80[

ΚΩΔ:1902 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS
CODE: 1902 50X80[<en]

#105 COTTON 50X80

ΚΩΔ:1902 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS CODE: 1902 50X80[

ΚΩΔ:1902 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS
CODE: 1902 50X80[<en]

#105 COTTON 50X80

ΚΩΔ:1902 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS CODE: 1902 50X80[

ΚΩΔ:1902 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS
CODE: 1902 50X80[<en]

#105 COTTON 50X80

ΚΩΔ:1902 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 7 NICE COLORS CODE: 1902 50X80[

ΚΩΔ:1914 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝO ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. ISO 9001 &CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1914 50X80[<en]

ROLLER COTTON 50X80

ΚΩΔ:1914 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝO ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. ISO 9001 &CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1914 50X80[

ΚΩΔ:1904 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 6 NICE COLORS. ISO 9001
CODE: 1904 50X80[<en]

#270 LACE COTTON 50X80

ΚΩΔ:1904 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 6 NICE COLORS. ISO 9001 CODE: 1904 50X80[

ΚΩΔ:1904 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 6 NICE COLORS. ISO 9001
CODE: 1904 50X80[<en]

#270 LACE COTTON 50X80

ΚΩΔ:1904 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 6 NICE COLORS. ISO 9001 CODE: 1904 50X80[

ΚΩΔ:1904 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 6 NICE COLORS. ISO 9001
CODE: 1904 50X80[<en]

#270 LACE COTTON 50X80

ΚΩΔ:1904 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 6 NICE COLORS. ISO 9001 CODE: 1904 50X80[

ΚΩΔ:1904 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 6 NICE COLORS. ISO 9001
CODE: 1904 50X80[<en]

#270 LACE COTTON 50X80

ΚΩΔ:1904 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 6 NICE COLORS. ISO 9001 CODE: 1904 50X80[

ΚΩΔ:1904 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 6 NICE COLORS. ISO 9001
CODE: 1904 50X80[<en]

#270 LACE COTTON 50X80

ΚΩΔ:1904 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 6 NICE COLORS. ISO 9001 CODE: 1904 50X80[

ΚΩΔ:1446 60X65
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ.[en>]100% COTTON BATHMAT. 
CODE:1446 60X65[<en]

HEART COTTON 60X65

ΚΩΔ:1446 60X65 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ.[en>]100% COTTON BATHMAT. CODE:1446 60X65[

ΚΩΔ:3006 70X70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. 
[en>]100% COTTON BATHMAT.CODE: 3006 70X70[<en]

COTTON ROUND 70X70

ΚΩΔ:3006 70X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. [en>]100% COTTON BATHMAT.CODE: 3006 70X70[

ΚΩΔ:1291 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS
CODE:1291 60X90[<en]

S-2260 COTTON 60X90 GREEN

ΚΩΔ:1291 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS CODE:1291 60X90[

ΚΩΔ:1291 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS
CODE:1291 60X90[<en]

S-2260 COTTON 60X90 BLUE

ΚΩΔ:1291 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS CODE:1291 60X90[

ΚΩΔ:1291 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS
CODE:1291 60X90[<en]

S-2260 COTTON 60X90 AQUA

ΚΩΔ:1291 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS CODE:1291 60X90[

ΚΩΔ:1292 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS
CODE:1292 60X90[<en]

S-2385 COTTON 60X90 GREEN

ΚΩΔ:1292 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS CODE:1292 60X90[

ΚΩΔ:1292 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS
CODE:1292 60X90[<en]

S-2385 COTTON 60X90

ΚΩΔ:1292 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS CODE:1292 60X90[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΡΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1007BLACK 50X80
[en>]100% COTTON BATHMAT WITH STRASS. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS.
CODE: 1007BLACK 50X80[<en]

DIAMOND COTTON

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΡΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1007BLACK 50X80 [en>]100% COTTON BATHMAT WITH STRASS. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS. CODE: 1007BLACK 50X80[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΡΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1007BEIGE 50X80
[en>]100% COTTON BATHMAT WITH STRASS. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS.
CODE: 1007BEIGE 50X80[<en]

DIAMOND COTTON

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΡΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1007BEIGE 50X80 [en>]100% COTTON BATHMAT WITH STRASS. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS. CODE: 1007BEIGE 50X80[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΡΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1007MAG 50X80
[en>]100% COTTON BATHMAT WITH STRASS. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS.
CODE: 1007MAG 50X80[<en]

DIAMOND COTTON

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΡΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1007MAG 50X80 [en>]100% COTTON BATHMAT WITH STRASS. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS. CODE: 1007MAG 50X80[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΡΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1007TYRK 50X80
[en>]100% COTTON BATHMAT WITH STRASS. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS.
CODE: 1007TYRK 50X80[<en]

DIAMOND COTTON

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΡΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1007TYRK 50X80 [en>]100% COTTON BATHMAT WITH STRASS. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS. CODE: 1007TYRK 50X80[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΡΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1007GREY 50X80
[en>]100% COTTON BATHMAT WITH STRASS. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS.
CODE: 1007GREY 50X80[<en]

DIAMOND COTTON

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME 2 ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΡΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1007GREY 50X80 [en>]100% COTTON BATHMAT WITH STRASS. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS. CODE: 1007GREY 50X80[

ΚΩΔ:1049 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME MEΤΑΞΙ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS
CODE: 1049 60X90[<en]

SS-2269 60Χ90 SILK

ΚΩΔ:1049 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME MEΤΑΞΙ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS CODE: 1049 60X90[

ΚΩΔ:1049 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME MEΤΑΞΙ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS
CODE: 1049 60X90[<en]

SS-2269 60Χ90 SILK

ΚΩΔ:1049 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ME MEΤΑΞΙ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS CODE: 1049 60X90[

ΚΩΔ:1509 50X80
ΚΩΔ:1508 70X120 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON CHENILLE BATHMAT. AVAILABLE IN 12 NICE COLORS 
CODE: 1509 50X80
CODE: 1508 70X120[<en]

#2335 COTTON

ΚΩΔ:1509 50X80 ΚΩΔ:1508 70X120 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 12 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON CHENILLE BATHMAT. AVAILABLE IN 12 NICE COLORS CODE: 1509 50X80 CODE: 1508 70X120[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:2110 45X70 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS.
CODE:2110 45X70[<en]

BM-82 SPIRAL

ΚΩΔ:2110 45X70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 23 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 23 NICE COLORS. CODE:2110 45X70[

ΚΩΔ:1998 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 14 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 14 NICE COLORS
CODE:1998 45X70[<en]

COMBIE COTTON 45X70

ΚΩΔ:1998 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 14 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 14 NICE COLORS CODE:1998 45X70[

ΚΩΔ:1612 50X80 
ΚΩΔ:1613 70X120 
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝO ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. ISO 9001 &CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1612 50X80, 1613 70X120[<en]

DIB-666 COTTON

ΚΩΔ:1612 50X80 ΚΩΔ:1613 70X120 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝO ΜΕ ISO 9001 & CONFIDENCE IN TEXTILES.[en>]100% COTTON BATHMAT. ISO 9001 &CONFIDENCE IN TEXTILES.CODE: 1612 50X80, 1613 70X120[

ΚΩΔ:1646 40X60
ΚΩΔ:1612 50X80
ΚΩΔ:1613 70Χ120
100%ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 10 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 10 NICE COLORS
CODE:1646 40X60
CODE:1612 50X80
CODE:1613 70X120[<en]

DIB-666

ΚΩΔ:1646 40X60 ΚΩΔ:1612 50X80 ΚΩΔ:1613 70Χ120 100%ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 10 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 10 NICE COLORS CODE:1646 40X60 CODE:1612 50X80 CODE:1613 70X120[

ΚΩΔ:1530 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
[en>]100% COTTON BATHMAT. 
CODE: 1530 60X90[<en]

S-1168 60X90 COTTON

ΚΩΔ:1530 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ [en>]100% COTTON BATHMAT. CODE: 1530 60X90[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 8 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1326 50X80
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 8 NICE COLORS.CODE: 1326 50X80[<en]

RASTA 50X80

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 8 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1326 50X80 [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 8 NICE COLORS.CODE: 1326 50X80[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 9 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1401 70X120
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 9 NICE COLORS. 
CODE: 1401 70X120[<en]

RASTA 70X120

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 9 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1401 70X120 [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 9 NICE COLORS. CODE: 1401 70X120[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1326B 60X60
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS. 
CODE: 1326B  60X60[<en]

RASTA 60X60

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1326B 60X60 [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 5 NICE COLORS. CODE: 1326B 60X60[

ΚΩΔ:1529 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
[en>]100% COTTON BATHMAT. 
CODE:1529 60X90[<en]

S-2687 60X90 COTTON

ΚΩΔ:1529 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ [en>]100% COTTON BATHMAT. CODE:1529 60X90[

ΚΩΔ:1322 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
[en>]100% COTTON BATHMAT. 
CODE:1322 60X90[<en]

#3131 COTTON 60X90

ΚΩΔ:1322 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ [en>]100% COTTON BATHMAT. CODE:1322 60X90[

ΚΩΔ:1327 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS
CODE: 1327 50X80[<en]

#1226

ΚΩΔ:1327 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS CODE: 1327 50X80[

ΚΩΔ:1028 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS
CODE: 1028 50X80[<en]

S-407 COTTON 50X80 ΕΚΡΟΥ

ΚΩΔ:1028 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS CODE: 1028 50X80[

ΚΩΔ:1299 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 
[en>]100% COTTON BATHMAT.
CODE:1299 60X90[<en]

1227 60X90

ΚΩΔ:1299 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ [en>]100% COTTON BATHMAT. CODE:1299 60X90[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1240  60X90
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS
CODE: 1240 60X90[<en]

SS-424 COTTON

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1240 60X90 [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS CODE: 1240 60X90[

ΚΩΔ:1621 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
[en>]100% COTTON BATHMAT. 
CODE: 1621 60X90[<en]

ROLLER COTTON

ΚΩΔ:1621 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ [en>]100% COTTON BATHMAT. CODE: 1621 60X90[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1622  60X90
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS(BEIGE, PINK,OLIVE AND GREY. 
CODE: 1622 60X90[<en]

BALLY COTTON

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1622 60X90 [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS(BEIGE, PINK,OLIVE AND GREY. CODE: 1622 60X90[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1622  60X90
[en>]100% COTTON BATHMAT. 
CODE: 1622 60X90[<en]

BALLY COTTON 60X90

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1622 60X90 [en>]100% COTTON BATHMAT. CODE: 1622 60X90[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1622  60X90
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS(BEIGE, PINK,OLIVE AND GREY. 
CODE: 1622 60X90[<en]

BALLY COTTON 60X90

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1622 60X90 [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS(BEIGE, PINK,OLIVE AND GREY. CODE: 1622 60X90[

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
KΩΔ:1622  60X90
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS(BEIGE, PINK,OLIVE AND GREY. 
CODE: 1622 60X90[<en]

BALLY COTTON

100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. KΩΔ:1622 60X90 [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 4 NICE COLORS(BEIGE, PINK,OLIVE AND GREY. CODE: 1622 60X90[

ΚΩΔ:1214 60X90
ΚΩΔ:1215 75X125
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS
CODE:1214 60X90
CODE:1215 75X125[<en]

SS-858-12 COTTON

ΚΩΔ:1214 60X90 ΚΩΔ:1215 75X125 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS CODE:1214 60X90 CODE:1215 75X125[

ΚΩΔ:1524 50Χ80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS
CODE:1524 50X80[<en]

803 COTTON 50X80

ΚΩΔ:1524 50Χ80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS CODE:1524 50X80[

ΚΩΔ:3002Β 60Χ100
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]LUXURY BATHMAT 100% COTTON. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS
CODE: 3002Β 60Χ100[<en]

COTTON 60X100

ΚΩΔ:3002Β 60Χ100 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]LUXURY BATHMAT 100% COTTON. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS CODE: 3002Β 60Χ100[

ΚΩΔ:1006 50Χ80 
100% BAMBAKEΡΟ
[en>]COTTON BATHMAT. 
CODE:1006 50X80[<en]

BORDER COTTON ΚΑΦΕ

ΚΩΔ:1006 50Χ80 100% BAMBAKEΡΟ [en>]COTTON BATHMAT. CODE:1006 50X80[

ΚΩΔ:1006 50Χ80 
100% BAMBAKEΡΟ
[en>]COTTON BATHMAT. 
CODE:1006 50X80[<en]

BORDER COTTON MOB

ΚΩΔ:1006 50Χ80 100% BAMBAKEΡΟ [en>]COTTON BATHMAT. CODE:1006 50X80[

ΚΩΔ:1006 50Χ80 
100% BAMBAKEΡΟ
[en>]COTTON BATHMAT. 
CODE:1006 50X80[<en]

BORDER COTTON ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔ:1006 50Χ80 100% BAMBAKEΡΟ [en>]COTTON BATHMAT. CODE:1006 50X80[

ΚΩΔ:1006 50Χ80 
100% BAMBAKEΡΟ
[en>]COTTON BATHMAT. 
CODE:1006 50X80[<en]

BORDER COTTON ΜΠΟΡΝΤΟ

ΚΩΔ:1006 50Χ80 100% BAMBAKEΡΟ [en>]COTTON BATHMAT. CODE:1006 50X80[

ΚΩΔ:1006 50Χ80 
100% BAMBAKEΡΟ
[en>]COTTON BATHMAT. 
CODE:1006 50X80[<en]

BORDER COTTON ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔ:1006 50Χ80 100% BAMBAKEΡΟ [en>]COTTON BATHMAT. CODE:1006 50X80[

ΚΩΔ:1522 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS
CODE: 1522 50X80[<en]

VE-9047 COTTON 50X80

ΚΩΔ:1522 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS CODE: 1522 50X80[

ΚΩΔ:1618 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS
CODE: 1618 50X80[<en]

DIB-764 COTTON 50X80

ΚΩΔ:1618 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS CODE: 1618 50X80[

ΚΩΔ:1618 50X80
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS
CODE: 1618 50X80[<en]

DIB-764 COTTON 50X80

ΚΩΔ:1618 50X80 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 2 NICE COLORS CODE: 1618 50X80[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1404 45Χ70
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS
CODE:1404 45X70[<en]

BM-459 WAVES

ΚΩΔ:1404 45Χ70 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 18 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 18 NICE COLORS CODE:1404 45X70[

ΚΩΔ:1233 60X65
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ.[en>]100% COTTON BATHMAT. 
CODE:1233 60X65[<en]

HEART CHINDI 60X65

ΚΩΔ:1233 60X65 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ.[en>]100% COTTON BATHMAT. CODE:1233 60X65[

ΚΩΔ:3002 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ DOUBLE FACE . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 6 NICE COLORS
CODE: 3002 60X90[<en]

COTTON DOUBLE FACE 60X90

ΚΩΔ:3002 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ DOUBLE FACE . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 6 NICE COLORS CODE: 3002 60X90[

ΚΩΔ:1134 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS
CODE: 1134 60X90[<en]

SS-613 COTTON ΜΠΕΖ

ΚΩΔ:1134 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS CODE: 1134 60X90[

ΚΩΔ:1134 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS
CODE: 1134 60X90[<en]

SS-613 COTTON ΚΑΦΕ

ΚΩΔ:1134 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS CODE: 1134 60X90[

ΚΩΔ:1134 60X90
100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS
CODE: 1134 60X90[<en]

SS-613 COTTON CAMEL

ΚΩΔ:1134 60X90 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ . ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON BATHMAT. AVAILABLE IN 3 NICE COLORS CODE: 1134 60X90[

ΚΩΔ:1374 80X130
ΚΩΔ:1375 90X200
100% BAΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON CARPET. EXCELLENT QUALITY.AVAILABLE IN TWO DIFFERENT SIZES.
CODE: 1374 80X130
CODE: 1375 90X200[<en]

DAISY CARPET

ΚΩΔ:1374 80X130 ΚΩΔ:1375 90X200 100% BAΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON CARPET. EXCELLENT QUALITY.AVAILABLE IN TWO DIFFERENT SIZES. CODE: 1374 80X130 CODE: 1375 90X200[

ΚΩΔ:1374 80X130
ΚΩΔ:1375 90X200
100% BAΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΣΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ.
[en>]100% COTTON CARPET. EXCELLENT QUALITY.AVAILABLE IN TWO DIFFERENT SIZES.
CODE: 1374 80X130
CODE: 1375 90X200[<en]

ΚΩΔ:1374 80X130 ΚΩΔ:1375 90X200 100% BAΜΒΑΚΕΡΟ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΣΙ ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ. [en>]100% COTTON CARPET. EXCELLENT QUALITY.AVAILABLE IN TWO DIFFERENT SIZES. CODE: 1374 80X130 CODE: 1375 90X200[

ΚΩΔ:1064 60X90
JUTE ME COTTON. ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]JUTE /COTTON MAT.AVAILABLE IN 3 COLORS.CODE:1064 60X90[<en]

MARVEL 60X90

ΚΩΔ:1064 60X90 JUTE ME COTTON. ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]JUTE /COTTON MAT.AVAILABLE IN 3 COLORS.CODE:1064 60X90[

ΚΩΔ:1064 60X90
JUTE ME COTTON. ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]JUTE /COTTON MAT.AVAILABLE IN 3 COLORS.CODE:1064 60X90[<en]

MARVEL 60X90

ΚΩΔ:1064 60X90 JUTE ME COTTON. ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]JUTE /COTTON MAT.AVAILABLE IN 3 COLORS.CODE:1064 60X90[

ΚΩΔ:1064 60X90
JUTE ME COTTON. ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]JUTE /COTTON MAT.AVAILABLE IN 3 COLORS.CODE:1064 60X90[<en]

MARVEL 60X90

ΚΩΔ:1064 60X90 JUTE ME COTTON. ΣΕ 3 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]JUTE /COTTON MAT.AVAILABLE IN 3 COLORS.CODE:1064 60X90[

ΚΩΔ:1066 60X90
JUTE ME COTTON. ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]JUTE /COTTON MAT.AVAILABLE IN 2 COLORS.CODE:1066 60X90[<en]

MARVEL 60X90

ΚΩΔ:1066 60X90 JUTE ME COTTON. ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]JUTE /COTTON MAT.AVAILABLE IN 2 COLORS.CODE:1066 60X90[

ΚΩΔ:1066 60X90
JUTE ME COTTON. ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
[en>]JUTE /COTTON MAT.AVAILABLE IN 2 COLORS.CODE:1066 60X90[<en]

MARVEL 60X90

ΚΩΔ:1066 60X90 JUTE ME COTTON. ΣΕ 2 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ [en>]JUTE /COTTON MAT.AVAILABLE IN 2 COLORS.CODE:1066 60X90[

copyright ©SANLORENTZO 2011-2012 | developed by: SITE MAKERS | promotion by: Προώθηση ιστοσελίδων: Website Promotion